Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội

Hào hùng trong lễ diễu binh, chung tay mua dưa ủng hộ đồng bào hay chen lấn đến ngất xỉu để lấy vắcxin cho con là một bức tranh nhiều cảm xúc của Thủ đô trong năm 2015.
Minh Sơn (Vietnam+)