Theo nhiều chuyên gia tại hội thảo “Kỹ năng dành cho các doanh nhân xã hội” vừa được Quỹ Á Âu (ASEF) và Hội đồng Anh tổ chức tại Hà Nội, sáng 18/6, chỉ khi hiểu rõ được sự khác biệt với doanh nghiệp bình thường, doanh nghiệp xã hội mới thực sự phát triển bền vững, gắn bó với cộng đồng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Jeremy Nicholls, Giám đốc điều hành của Mạng lưới Lợi nhuận xã hội của đầu tư (SROI Network) nhận định, khối các doanh nghiệp tư nhân ngày càng chú trọng đến các vấn đề xã hội và môi trường. Tuy nhiên, một doanh nghiệp xã hội thực sự khác biệt với các doanh nghiệp khác ở xuất phát điểm, đó là khát khao kiến tạo giá trị xã hội.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp giờ đây không chỉ là một phần chi phí của công ty, mà được xem như một phần của quản trị chiến lược cho thương hiệu và đối tác. Đồng thời, đây là bằng chứng cho thấy doanh nghiệp cam kết phát triển bền vững, gắn bó với cộng đồng địa phương.

Ông Jeremy Nicholls cũng chỉ ra những điểm mà các doanh nghiệp xã hội Việt Nam cũng như các nước chưa thực sự chú ý. Trong đó, đại diện Mạng lưới Lợi nhuận xã hội của đầu tư cho rằng, các doanh nghiệp cần quan tâm tới môi trường làm việc hay nâng cao năng lực cho người làm công.

Quan trọng hơn nữa, theo ông Nicholls, những ý tưởng sáng tạo vừa tạo ra lợi ích của doanh nghiệp vừa gắn với lợi ích cộng đồng cần đặc biệt quan tâm.

Tại Việt Nam, ví dụ về doanh nghiệp xã hội ở Công ty Tò he cũng đã được nhắc tới. Thành lập năm 2009, doanh nghiệp này đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua cung cấp sân chơi, nguyên liệu và dạy vẽ. Sau đó, tranh vẽ của các em được sử dụng để sản xuất các mặt hàng thời trang, thân thiện môi trường. Đây là một trong những ý tưởng đã được nhiều chuyên gia quan tâm vì sự hiệu quả.

Đồng ý với ý kiến này, ông Paul Koh, Giám đốc đối ngoại ASEF nhận định, các doanh nghiệp xã hội đã và đang làm lợi cho xã hội thông qua một mô hình kinh doanh vì lợi nhuận. Tuy nhiên, chính những sự liên kết đa ngành cũng giúp củng cố năng lực của các doanh nhân xã hội./.

Hội thảo Kỹ năng dành cho doanh Doanh nhân xã hội đánh dấu sự kiện thứ ba và cũng là sự kiện cuối cùng trong chuỗi các hoạt động tăng cường năng lực và xây dựng mạng lưới do ASEF và Hội đồng Anh tổ chức. Hai sự kiện trước đó được tổ chức tại Bangkok và Yangon. Những sự kiện này đã đặt nền móng cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp xã hội châu Á và châu Âu.

Xuân Dũng (Vietnam+)