Bộ Nội vụ Mỹ ngày 3/1 cho biết 13 công ty dầu khí sẽ được phép nối lại các hoạt động thăm dò tại các giếng nước sâu ở khu vực Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, thông báo trên cũng nêu rõ các công ty này vẫn phải đảm bảo các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn ban hành hồi năm ngoái đối với hoạt động khoan dầu ở ngoài khơi nhằm tránh lặp lại vụ nổ giàn khoan của tập đoàn BP hồi tháng 4/2010 khiến 11 công nhân thiệt mạng và gây ra thảm họa "thủy triều đen" được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Như vậy, các công ty đã ký hợp đồng và đang thăm dò tại Vịnh Mexico vào thời điểm Chính phủ Mỹ ra sắc lệnh tạm ngừng các hoạt động khoan dầu ở giếng nước sâu sẽ được phép hoạt động trở lại mà không cần trình kế hoạch khảo sát và phát triển mới để xem xét các vấn đề liên quan đến môi trường.

Lệnh đình chỉ các hoạt động thăm dò ở giếng nước sâu đã được hủy bỏ hồi tháng 10/2010, năm tháng sau khi Chính phủ Mỹ ban hành lệnh này nhằm cho phép Bộ Nội vụ và một ủy ban chuyên gia do Tổng thống Barack Obama ủy quyền để nghiên cứu các quy định mới về vấn đề an toàn trong hoạt động thăm dò dầu ngoài khơi./.