My de xuat siet chat danh gia an ninh doi voi dau tu nuoc ngoai hinh anh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (phải). (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/9 đề xuất các quy định mới nhằm siết chặt đánh giá an ninh quốc gia đối với đầu tư nước ngoài liên quan đến công nghệ, cơ sở hạ tầng và dữ liệu nhạy cảm tại các công ty Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo :"Các quy định được đề xuất hôm nay sẽ cung cấp sự rõ ràng và đảm bảo cho các nhà đầu tư về phạm vi thẩm quyền được mở rộng của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) trong việc giải quyết các nguy cơ an ninh quốc gia nảy sinh từ một số dự án đầu tư nước ngoài nhất định."

CFIUS là ủy ban liên ngành có nhiệm vụ căn cứ vào yêu cầu an ninh quốc gia để đánh giá mức độ rủi ro của các giao dịch nhất định liên quan đến đầu tư nước ngoài tại các công ty Mỹ.

[Bộ Tài chính Mỹ chưa có kế hoạch can thiệp thị trường tiền tệ]

Bộ Tài chính cho biết các quy định được đề xuất, nhằm thực hiện đầy đủ Đạo luật hiện đại hóa việc đánh giá rủi ro của đầu tư nước ngoài, sẽ trao cho CFIUS quyền lớn hơn để thẩm định các giao dịch nước ngoài trong các công nghệ thiết yếu, cơ sở hạ tầng, dữ liệu cá nhân nhạy cảm, và bất động sản.

Các bên liên quan được mời đưa ra các ý kiến bằng văn bản về các qui định trên cho đến ngày 17/10. Dự kiến, bản hoàn chỉnh cuối cùng của quy định sẽ có hiệu lực muộn nhất vào ngày 13/2/2020.

Trong bối cảnh CFIUS bị đánh giá có thẩm quyền quá lớn và sự thiếu minh bạch trong qui trình đánh giá, các nhà đầu tư nước ngoài quan ngại rằng các quy định đề xuất có thể tăng thêm tỷ lệ rủi ro các giao dịch bình thường bị cản trở với lý do an ninh quốc gia.

Các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo rằng điều tối quan trọng là Mỹ vẫn là một thị trường mở cho đầu tư nước ngoài, hoạt động giúp tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trong nước./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)