Một quan chức cấp cao phụ trách quản lý tài chính của Liên hợp quốc xác nhận, ngân sách của tổ chức quốc tế lớn nhất này năm 2013 nhìn chung là lành mạnh, đồng thời yêu cầu các quốc gia thành viên hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình đúng thời hạn.

Phát biểu trước báo giới tại New York, ông Yukio Takasu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách quản lý cho biết tình hình tài chính của tổ chức này nhìn chung lành mạnh, tuy nhiên nguồn kinh phí thường xuyên hiện khá khó khăn.

Theo ông Yukio, số tiền các quốc gia thành viên còn nợ, chưa nộp cho Liên hợp quốc chiếm 36%, tương đương 945 triệu USD trong tổng số 2,6 tỷ USD. Con số này tăng từ 855 triệu USD vào cùng thời điểm này năm 2012. Trong khi đó, tiền mặt hiện có trong ngân sách thường xuyên chỉ còn 55 triệu USD tính đến ngày 1/10.

Mỹ, Brazil và Venezuela lần lượt là ba quốc gia thành viên đứng đầu danh sách chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách thường xuyên cho Liên hợp quốc, trong đó Mỹ còn nợ 795 triệu USD, Brazil nợ 75 triệu USD và Venezuela nợ 22 triệu USD.

Số các quốc gia thành viên đã đóng góp đầy đủ ngân sách thường xuyên tăng lên 134 so với 129 nước cùng thời điểm này năm 2012./.