Mỹ: Những hình ảnh thú vị trong ngày "Đi tàu điện không mặc quần"

"Đi tàu điện không mặc quần" là một sự kiện được tổ chức thường niên kể từ năm 2002 do nhóm nghệ thuật Improv Everywhere tại Mỹ khởi xướng và hiện thu hút được hàng nghìn người tham gia mỗi năm.
(Vietnam+)