Bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, theo một thông báo của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), đảng này đã bổ nhiệm bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng, làm người phát ngôn duy nhất liên quan đến các chính sách và vấn đề chuyển tiếp của NLD.

Tuyên bố nêu rõ, hiện đang ở vào giai đoạn thảo luận thận trọng chính sách của đảng cũng như các vấn đề về chuyển tiếp, do đó không ai được quyền phát ngôn cho đảng ngoại trừ bà Suu Kyi.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi thông tin về việc đề cử 2 chủ tịch và 2 phó chủ tịch thuộc 2 viện quốc hội mới của Myanmar bị rò rỉ trước khi được công bố chính thức.

Các kỳ họp mới của Quốc hội Myanmar dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 tới, sau khi NLD đã giành được đa số ghế tuyệt đối trong cơ quan lập pháp thông qua cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11/2015./.