Các thành viên Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AP)

Ngày 10/5, Quốc hội liên bang Myanmar đã thông qua việc bổ sung Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước vào cơ cấu chính phủ theo đề xuất của Tổng thống U Htin Kyaw.

Chính phủ mới của Myanmar bắt đầu hoạt động từ ngày 1/4 vừa qua với 21 bộ do 18 bộ trưởng điều hành, giảm so với 36 bộ và 32 bộ trưởng của chính phủ tiền nhiệm, theo đó, một số bộ được sáp nhập đồng thời có một bộ mới thành lập là Bộ Các vấn đề về sắc tộc, và chức vụ Cố vấn Nhà nước do bà Aung San Suu Kyi đảm nhiệm.

Với việc bổ sung Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước, tổng số các bộ trong Chính phủ Myanmar tăng lên 22.

Như vậy, bà Aung San Suu Kyi kiêm nhiệm các chức Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống và Bộ trưởng Văn phòng Cố vấn nhà nước.

Theo Hiến pháp Myanmar năm 2008, Bộ Nội vụ, Bộ Các vấn đề biên giới và Bộ Quốc phòng do quân đội điều hành./.