Tổng thống Myanmar U Thein Sein (giữa). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/8, đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền ở Myanmar khẳng định không thay đổi các mục tiêu, tư tưởng và chính sách của đảng sau khi tiến hành cải tổ Ban chấp hành trung ương.

Trong một thông cáo báo chí, USDP cho biết cuộc cải tổ diễn ra một ngày trước đó nhằm mục đích tăng cường củng cố nội bộ đảng, đẩy mạnh hợp tác với các chính đảng khác cũng như các nhóm sắc tộc vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Thông cáo khẳng định USDP cũng sẽ giữ nguyên kế hoạch đề cử 1.147 ứng viên tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Quốc hội và các hội đồng địa phương.

Tổng thống U Thein Sein và Phó Tổng thống U Nyan Tun đã tuyên bố không tham gia tranh cử lần này.

Trước đó, Ban chấp hành trung ương USDP đã triệu tập họp khẩn đêm 12/8 và tiến hành cải tổ ban lãnh đạo đảng, theo đó giao lại cho Tổng thống Myanmar U Thein Sein chức Chủ tịch đảng mà ông đã nắm giữ ban đầu.

Ông U Shwe Mann - Chủ tịch Quốc hội và giữ cương vị Chủ tịch đảng USDP trong thời gian ông U Thein Sein đảm đương chức Tổng thống - bị bãi miễn khỏi cương vị lãnh đạo đảng và được thay thế bởi ông U Htay Oo, Phó Chủ tịch đảng.

Ông U Shwe Mann vẫn là thành viên của USDP cũng như vẫn giữ chức Chủ tịch quốc hội và sẽ tranh cử như kế hoạch ban đầu./.