Lãnh đạo NLD đối lập của Myanmar Tin Oo. (Nguồn: Simon Roughneen)

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) sẽ siết chặt kỷ luật đảng trước khi lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Quốc hội.

Đây là tuyên bố của lãnh đạo NLD đối lập của Myanmar Tin Oo đưa ra ngày 28/11 tại cuộc họp đầu tiên của các nghị sỹ NLD đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tin Oo cho biết NLD sẽ thành lập một ủy ban kiểm tra thường xuyên các nghị sỹ đắc cử của đảng này.

Ông cũng yêu cầu các nghị sỹ NLD nỗ lực nhằm đạt được sự thay đổi theo đúng cương lĩnh tranh cử mà NLD đã đưa ra trong cuộc tổng tuyển cử.

Tại cuộc họp, Chủ tịch NLD San Suu Kyi cho biết tài sản cá nhân của các nghị sỹ NLD sẽ bị kiểm tra thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ 5 năm.

Bà cũng đề nghị các nghị sỹ nỗ lực làm việc vì người dân, cắt giảm lương để thể hiện sự chia sẻ với những người dân nghèo đã bầu cho họ trong cuộc tổng tuyển cử, đồng thời kêu gọi tổ chức các khóa đào tạo cho các nghị sỹ đặc biệt là tiếng Anh và các khóa huấn luyện liên quan đến hiến pháp cũng như dành sự ưu tiên cho các đại diện sắc tộc.

Bên cạnh đó, bà San Suu Kyi cũng cảnh báo sẽ nghiêm trị các nghị sỹ vi phạm luật pháp. 

Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của bà San Suu Kyi 3 tuần sau cuộc tổng tuyển cử, trong đó, NLD đã giành đa số ghế trong Quốc hội, đủ điều kiện để thành lập một chính phủ độc lập theo Hiếp pháp.

Cuộc họp bao gồm các nghị sỹ đắc cử tại các vùng và bang trong đó có Yangon, Tanintharyi, Mon, Rakhine, Kayin, Bago và Ayeyawaddy.

Dự kiến cuộc họp tương tự tiếp theo của NLD với các nghị sỹ thuộc các vùng và bang còn lại sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại Nay Pyi Taw.

Nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ hiện nay của Myanmar sẽ hết hạn vào cuối tháng Một và tháng 3/2016. Cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào đầu tháng ​Hai./.