Các thành viên Ủy ban Kiến tạo hòa bình Liên bang của Chính phủ Myanmar và đại diện cấp cao các nhóm vũ trang tại bàn đàm phán Yangon, ngày 22/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 24/11, Ủy ban chung về Đối thoại hòa bình liên bang (UPDJC) đã lần đầu tiên nhóm họp tại Trung tâm Hòa bình Myanmar để chuẩn bị cho việc soạn thảo khung đối thoại theo tiến trình hòa bình.

UPDJC gồm hơn 12 đại diện từ chính phủ, các nhóm sắc tộc vũ trang và các chính đảng. UPDJC kêu gọi khởi động việc soạn thảo khung tổ chức đối thoại trước ngày 14/12 theo lịch trình ngừng bắn từng ấn định và các mục tiêu đối thoại chính thức trước ngày 14/1/2016 sau khi khung đối thoại chính trị được vạch ra.

Trước khi UPDJC được thành lập, một Ủy ban Giám sát lệnh ngừng bắn chung cấp liên bang (JCMC) cũng đã được hình thành nhằm thực thi Thỏa ước Ngừng bắn Quốc gia (NCA) đã được chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc ký kết hôm 15/10.

Hai bên sẽ soạn thảo một khung chính trị trong vòng 60 ngày sau khi lễ ký NCA chính thức diễn ra và bắt đầu một tiến trình đối thoại chính trị trong vòng 90 ngày./.