Theo Chánh phối sư Võ Văn Nho, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo,  năm 2009, chức sắc các Hội thánh Cao Đài tiếp tục hướng dẫn các tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần ổn định an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chuẩn bị đón xuân Kỷ Sửu, ngoài các sinh hoạt đạo như thường lệ, các Ban từ thiện từ trung ương đến cơ sở vừa làm kinh tế, vừa tổ chức quyên góp, tạo nguồn vốn giúp các hộ nghèo. Các Hội thánh Cao Đài đã cùng chính quyền, Mặt trận địa phương tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm và tặng quà người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi. “Chúng tôi không chỉ giúp đỡ các hộ nghèo đạo Cao đài mà còn giúp người nghèo không theo đạo”, Chánh phối sư Võ Văn Nho nói.

Theo Chánh phối sư Võ Văn Nho: Những năm qua, với chính sách của Đảng, nhà nước, sự quan tâm của Mặt trận, các Hội thánh Cao Đài ngày càng phát triển, quan hệ với các địa phương, các tôn giáo khác ngày càng được mở rộng. Các tín đồ tin tưởng vào chính sách của nhà nước, yên tâm hành đạo.

Ông Trần Đình Phùng, Uỷ viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, khẳng định:  Nhà nước, Mặt trận luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, khuyến khích những hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích Tổ quốc và dân tộc. “Không chỉ năm nay, mà cả những năm tới, với vai trò thành viên của Mặt trận, các Hội thánh Cao Đài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tôn giáo khác cùng đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, ông Phùng nói.

Đạo Cao Đài xuất hiện ở Việt Nam sau 1920, đến năm 2000 đã có hơn 2,3 tín đồ, 7.380 chức sắc, sinh hoạt tại 1.208 Thánh thất, Đền thờ Mẫu. Đạo Cao Đài có cơ sở tôn giáo tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đạo Cao Đài là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó cùng dân tộc. Với những đóng góp quý báu của các Hội Thánh Cao Đài trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Nhà nước đã công nhận 4 anh hùng lực lượng vũ trang, 267 bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 5.000 liệt sỹ, hơn 2.000 thương binh, trên 40.000 gia đình có công với cách mạng. Tổ chức “Cao Đài cứu quốc”, được nhà tặng hưởng hai Huân chương kháng chiến hạng Nhì./.

Hải Vân (Việt Nam+)