Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), năm 2011, Tập đoàn sẽ dành từ 5-6 tỷ USD cho hoạt động đầu tư phát triển.

Để đảm bảo nguồn tài chính cho các dự án triển khai thuận lợi, bên cạnh 30% vốn tự thu xếp, PVN sẽ huy động phần còn lại từ nhiều nguồn khác nhau như vay thương mại.

Đặc biệt, PVN sẽ triển khai quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp trong Tập đoàn và của từng đơn vị thành viên theo hướng thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và các lĩnh vực không liên quan nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh chủ đạo của Tập đoàn.

PVN cũng sẽ chọn các cổ đông chiến lược có tiềm lực, có công nghệ để bán bớt phần vốn tại một số dự án có vốn đầu tư lớn như Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch nhằm tạo thêm nguồn vốn cho Tập đoàn cũng như giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN Đinh La Thăng cho biết trong bối cảnh tài chính thế giới vẫn đang trong quá trình phục hồi cộng với những khó khăn mới nảy sinh, PVN sẽ tạm dừng phát hành trái phiếu quốc tế và sẽ tính toán lại thời điểm phát hành thích hợp.

PVN cũng sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất vay ưu đãi của Chính phủ, nhất là những dự án mang tính chất thương mại thuần túy.

Năm 2011, PVN sẽ tiếp tục khởi công một loạt các dự án nhiệt điện quan trọng như Long Phú 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Quảng Trạch 1 và Lọc dầu Nghi Sơn.

Năm 2010, PVN đã đưa vào vận hành 36 công trình, khởi công mới 36 công trình và dự án khác; trong đó các công trình quan trọng đi vào sản xuất gồm Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene...

Cùng với các dự án đầu tư trong nước, PVN còn mở rộng đầu tư ra nước ngoài tại Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản./.