Nam 2014: Phat vi pham ve bao chi, xuat ban hon 2,5 ty dong hinh anh 1Trong năm 2014, Haivl là mạng xã hội bị thu hồi giấy phép hoạt động vĩnh viễn. (Nguồn: Vietnam+)

Trong năm 2014, Thanh tra, Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xử phạt vi phạm hành chính một số cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin điện tử với tổng số tiền 2,522 tỷ đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực báo chí, có tổng số 68 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; xuất bản có 9 trường hợp với 166 triệu đồng; thông tin điện tử là 31 trường hợp với hơn 850 triệu đồng.

Tuy chưa phải là con số tổng hợp đầy đủ (thiếu số liệu của Cục Xuất bản, In và Phát hành) nhưng con số vi phạm và xử phạt nói trên thực sự đáng báo động trong lĩnh vực truyền thông.

Theo nhận định của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượt vi phạm hành chính của cơ quan báo chí trong năm 2014 bị đơn vị này xử lý tăng hơn gấp đôi so năm 2013 (năm 2013 có 27 lượt vi phạm, năm 2014 là 57 lượt vi phạm)…

Đáng chú ý, ngoài việc phạt nặng, đã có một mạng xã hội bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn, một tờ báo và một trang thông tin điện tử bị đình bản ba tháng, tịch thu bảy tên miền…

Lỗi vi phạm chủ yếu được nêu ra là đăng thông tin sai sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục, cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến chưa được cấp phép, vi phạm về quảng cáo…

Cũng trong năm 2014, cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã thu hồi 80 thẻ nhà báo, trong đó có 75 trường hợp do cơ quan báo chí giải thể và 5 trường hợp còn lại là do vi phạm.

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra rằng, do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, một số cơ quan báo chí chạy theo lợi nhuận, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh về tốc độ đưa tin giữa các trang thông tin điện tử tạo sức ép khiến các trang tin nhiều khi vì đưa tin nhanh mà thiếu sự kiểm chứng.

Trong lĩnh vực xuất bản, một số đơn vị không thực hiện đúng các quy định về hoạt động liên kết, khoán trắng cho đối tác liên kết nên đã để xảy ra sai phạm.

Để giải quyết vấn đề, năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí; Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin truyền thông cơ sở đến 2020.

Ngoài ra, Bộ này cũng sẽ tăng cường phổ biến Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cũng như chấn chính hoạt động của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin thiếu chính xác, phản cảm…/.
Yên Thủy (Vietnam+)