(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu trong năm 2016 giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước 1,4-1,5 triệu người, ​đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hơn 100.000 người.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến tình hình thực hiện năm 2015 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 về lĩnh vực lao động và người có công do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 25/12 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác của năm 2016 cũng đã được thống nhất thông qua như: tuyển mới dạy nghề 2,15 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3-1,5%, trong đó các huyện nghèo giảm 4%, 98,5% số gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú…

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh, nhiệm vụ 5 tới và kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa bản lề, mở đầu cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra sẽ tạo đà cho các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị các địa phương cùng tập trung rà soát, đánh giá cụ thể, rõ nét những thành quả, kết quả đã đạt được trong 5 năm qua cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, mang tính chiến lược và lâu dài, đồng thời đóng góp những sáng kiến, đề xuất đối với Bộ, ngành trong công tác hoạch định chính sách cũng như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong 5 năm tới.

Mặc dù đã hoàn cảnh cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015 nhưng trong công tác thực thi các chính sách, pháp luật lao động vẫn còn những hạn chế như: Tình trạng lao động thiếu việc làm, việc làm thu nhập thấp làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn; trình độ tay nghề người lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp; tình trạng các doanh nghiệp đưa người lao động ngoài nước vào làm việc ở Việt Nam chấp hành không đúng các quy định của pháp luật còn tương đối phổ biến. …

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam nhận định các lĩnh vực của ngành lao động-thương binh và xã hội là lĩnh vực rộng lớn, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của nhiều bộ ngành trong thời gian tới.

Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Đơn cử về lĩnh vực lao động, hàng năm hàng nghìn sinh viên ra trường, để giải quyết nhu cầu việc làm, không thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn. Chúng ta phải rà soát lại, chuyển đổi, tự chủ, gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường lao động. Tập trung đổi mới thực chất đề án đào tạo nghề cho nông dân, nông thôn. Chỉ mở lớp khi người dân có nhu cầu, chứ không phải học chỉ để mà học.”

Băn khoăn về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay chưa cao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, để hệ thống bảo hiểm có độ bao phủ rộng khắp. Ngoài chính sách ra còn là tâm lý xã hội, nên chúng ta phải cùng vào cuộc. Đứng trước thách thức lớn, không chỉ là chính sách, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của truyền thông để tác động, thay đổi nhận thức của xã hội; có tính thúc đẩy, có tính lôi kéo. Chỉ khi người dân cùng ý thức tham gia, thì mới có độ bao phủ bảo hiểm xã hội rộng khắp./.


Năm 2015 cả nước tạo việc làm cho 1.625 nghìn lao động, đạt 101,6% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với thực hiện năm 2014, trong đó tạo việc làm trong nước cho khoảng 1,51 triệu lao động, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng 1,1% so với thực hiện năm 2014, xuất khẩu lao động khoảng 115.000 người, đạt 127,8% kế hoạch, tăng 8,5% so với năm 2014.