Năm 2016 - Di sản Việt Nam được thế giới vinh danh, quảng bá

Năm 2016, Việt Nam không chỉ có thêm ba di sản văn hóa được thế giới vinh danh mà còn có ba di sản thiên nhiên thế giới xuất hiện trong bộ phim bom tấn của Hollywood.
An Ngọc (Vietnam+)