Năm 2017: Thiên tai kỷ lục xuất hiện dày đặc với cường độ khốc liệt

Năm 2017, thiên tai xuất hiện dày đặc về tần suất, cường độ khốc liệt và ghi nhận nhiều kỷ lục, ước tính thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra khoảng 60.000 tỷ đồng.
Hùng Võ (Vietnam+)