Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Năm 2018, cả nước phấn đấu có ít nhất 37-38% số xã (khoảng 3.300-3.400 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017./.