Năm điểm nhấn nổi bật của ngành chăn nuôi trong năm 2016

Ngành chăn nuôi có những bước tiến quan trọng trong năm qua với những thành tựu nổi bật, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, góp phần đưa toàn ngành nông nghiệp thoát khỏi tỷ lệ tăng trưởng âm.
Thanh Tâm (Vietnam+)