Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định vừa lựa chọn 4 hiện vật tiêu biểu của Nam Định về lịch sử, văn hóa, khoa học đồng thời chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức quản lý, lưu giữ các hiện vật để lập hồ sơ trình các cơ quan thẩm quyền thẩm định công nhận là bảo vật quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thư-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho biết những hiện vật này gồm 3 hiện vật đang lữu giữ tại Bảo tàng tỉnh là Thành Bậc Lan Can (bằng đá, thời Lý), Mô hình Nhà thời Trần, bộ Chân đèn và Lư hương thời Mạc và tượng Phật Adida thời Lý tại chùa Ngô Xá, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên.

Đồng thời, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giao Bảo tàng tỉnh tổ chức quản lý, lưu giữ các hiện vật và lập hồ sơ trình các cơ quan thẩm quyền thẩm định công nhận là bảo vật quốc gia.

Tỉnh Nam Định là địa phương có nhiều cổ vật quý hiếm. Ngoài những cổ vật đang lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng tỉnh thì các nhà sưu tập của Hội Cổ vật Thiên Trường-Nam Định cũng đang sở hữu hàng nghìn cổ vật.

Đây là tiềm năng, lợi thế để Hội Cổ vật Thiên Trường-Nam Định duy trì buổi gặp mặt, giao lưu cổ vật với các tỉnh trong khu vực vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm, góp phần bảo tồn di sản văn hóa và làm lành mạnh thị trường cổ vật hiện nay./.


                                   Thành bậc lan can thời Lý. Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+