Nam Dinh lay phieu tin nhiem cac can bo do HDND tinh bau hinh anh 1Ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Khương Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. (Nguồn: Namdinh.gov.vn)

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Có 63/64 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định tham gia bỏ phiếu (1 đại biểu vắng mặt).

Kết quả, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 60 phiếu, chiếm 93,7% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; số phiếu tín nhiệm là 3, chiếm 4,7%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Văn Chung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm cao xếp thứ hai với 59 phiếu, chiếm 92,2% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; số phiếu tín nhiệm là 1 phiếu, chiếm 1,6%; số phiếu tín nhiệm thấp là 3, chiếm 4,7% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Người có số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp nhất là ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định, với 39 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 60,9% tổng số đại biểu; số phiếu tín nhiệm là 21, chiếm 32,8%; số phiếu tín nhiệm thấp là 3, chiếm 4,7%.

Tiếp đến là ông Khúc Mạnh Kiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, với 42 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,6%; số phiếu tín nhiệm là 15, chiếm 23,4%; số phiếu tín nhiệm thấp là 6, chiếm 9,4%.

Tại Kỳ họp các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã biểu quyết nhất trí cao về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Nam]

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả này sẽ giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của các đại biểu đối với mình, từ đó tiếp tục phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động./.
Nam Thành (TTXVN/Vietnam+)