Nam nay, nguoi Ha Noi su dung 50% dich vu cong truc tuyen muc do 3 hinh anh 1Người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ công khai sinh/khai tử trực tuyến. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Trong năm 2017, Hà Nội sẽ đẩy mạnh triển khai dịch vụ công, phần mềm chuyên ngành, ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực với mục tiêu cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.

Thông tin trên được đưa ra tại Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ngày 9/1.

Trong năm 2016, Thủ đô đã “ghi điểm” khi triển khai khá tốt Cổng dịch vụ công trực tuyến (http://egov.hanoi.gov.vn/). Đây là địa chỉ tích hợp duy nhất trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của toàn thành phố, kết nối với phần mềm một cửa điện tử và liên thông với quá trình xử lý nghiệp vụ của từng thủ tục hành chính.

Theo đó, Hà Nội đã cung cấp dịch vụ công mức 3 lĩnh vực tư pháp liên thông với Công an, Bảo hiểm xã hội trong việc cấp giấy khai sinh, khai tử, hộ khẩu thường trú, bảo hiểm y tế đến 100% phường xã.

Qua theo dõi, từ 10/8 đến 30/12/2016, tỷ lệ hồ sơ khai sinh nộp trực tuyến đạt 76%, trong đó có những đơn vị có tỷ lệ rất cao, điển hình là Long Biên (99%), Bắc Từ Liêm (99%), Nam Từ Liêm (96%), Hoàng Mai (84%); tỷ lệ hồ sơ khai tử nộp trực tuyến là 73%, trong đó những đơn vị có tỷ lệ cao là: Bắc Từ Liêm (99%), Long Biên (99%), Nam Từ Liêm (95%).


(Biểu đồ tỷ lệ khai sinh/khai tử trực tuyến tại một số quận của Hà Nội. Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông)

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Cổng thông tin điện tử/Phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017; chính thức áp dụng tuyển sinh trực tuyến tới hơn 600.000 học sinh tại 1.997 trường học trên toàn địa bàn. Tính đến hết ngày 28/6/2016 tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 đạt 51,11%; lớp 6 đạt 58,18% chỉ tiêu đề ra./.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:
là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

(Nguồn: Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)
Trung Hiền (Vietnam+)