Ngày 15/7, Ủy ban Nhân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức đánh giá kết quả triển khai đề án "Nâng cao chất lượng ca Huế trên sông Hương."

Việc nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương được triển khai từ năm 2008 đến nay, xuất phát từ yêu cầu thực tế cần bảo tồn loại hình âm nhạc đặc sắc của địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng để góp phần phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, bước đầu tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nâng cao chất lượng đội ngũ diễn viên, nhạc công, thuyền trưởng, thuyền viên và các lực lượng tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức thi, cấp giấy phép hoạt động biểu diễn ca Huế cho 398 diễn viên, nhạc công. Các đơn vị cũng đã tổ chức xây dựng bổ sung các chương trình ca Huế chuẩn để đưa vào biểu diễn cũng như nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm quản lý tổ chức biểu diễn ca Huế...

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang quy định 6 điều cấm đối với hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương như cấm rút ngắn thời lượng, thay đổi nội dung chương trình làm ảnh hưởng chất lượng nghệ thuật ca Huế trên sông Hương; cấm bán các loại băng, đĩa trái phép khi tham gia biểu diễn ca Huế trên sông Hương; cấm lợi dụng hoạt động ca Huế trên sông Hương làm tổn hại đạo đức, lối sống, làm suy giảm giá trị nghệ thuật ca Huế; cấm nuôi gia súc, gia cầm và bố trí người ăn ở, sinh hoạt trên thuyền ca Huế; cấm tẩy xóa, chỉnh sửa, mua bán, trao đổi và chuyển nhượng giấy phép biểu diễn ca Huế, giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương; cấm tranh giành khách, ép khách dưới mọi hình thức.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Ngô Hòa cho biết tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các làn điệu ca Huế để từng bước đưa vào biểu diễn, làm phong phú thêm chương trình biểu diễn ca Huế trên sông Hương. Trong đó, tỉnh chú trọng xây dựng các chương trình biểu diễn chuẩn, đặc sắc, có chất lượng cao theo hướng bảo tồn và phát huy các giá trị của ca Huế; đồng thời đa dạng hóa các chương trình biểu diễn nhằm tăng khả năng lựa chọn cho khán giả khi thưởng thức bộ môn nghệ thuật ca Huế trên sông Hương.../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)