Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin Đối ngoại phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 (khóa XI) và Kỳ họp thứ nhất triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 (khóa XII) với sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhiệm kỳ 2016-2020 (khóa XII) chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhiệm kỳ 2016-2020 (khóa XII) gồm 21 thành viên; Dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 (khóa XI) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 (khóa XII) của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; một số ý kiến đóng góp, bổ sung báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại có sự chuyển biến tích cực, góp phần lớn trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước.

Công tác thông tin đối ngoại đã bài bản, hệ thống hơn, Chính phủ ban hành Chương trình hành động, các bộ, ngành liên quan đã xây dựng đề án, kế hoạch làm cho nhận thức về công tác thông tin đối ngoại của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tốt hơn trước. Nội dung đã được chú trọng đổi mới, chất lượng hiệu quả hơn, phát huy được vai trò của các tờ báo chủ lực, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong thông tin đối ngoại.

Các bộ, ngành địa phương trong các chương trình hành động của mình cũng chú ý hơn nội dung thông tin đối ngoại, kết hợp nhiều lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tổ chức giải thưởng thông tin đối ngoại, có giá trị tích cực trong động viên cổ vũ những cơ quan báo chí, nhà báo viết về thông tin đối ngoại.

Nhấn mạnh về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhiệm kỳ 2016-2020, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa tính chủ động, bao quát của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Bộ phận thường trực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cần được phân công cụ thể nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa ban, bộ, ngành mình phụ trách với Bộ phận thường trực; các ban, bộ, ngành liên quan; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các địa phương; các cơ ban báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong các hoạt động tuyên truyền đối ngoại.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nâng cao chất lượng dự báo tình hình, trao đổi thông tin và thống nhất định hướng chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, sản phẩm thông tin đối ngoại, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động của các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài.

Ban tận dụng tốt hơn nữa tiếng nói quan trọng của các cơ quan báo chí, thông tấn quốc tế có uy tín trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quan trọng, được dư luận quan tâm.

Ban cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; chú trọng nghiên cứu sử dụng các phương tiện truyền thông mới vào mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời và hiệu quả; tiếp tục duy trì và xây dựng thương hiệu, uy tín của Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại hằng năm./.