Nghi lễ chào cờ trên đảo. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Ngày 4/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà máy X55 Hải quân đã tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2016.

Trong năm 2016, hai đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật liên quan đến về biển, đảo của Nhà nước; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)...

Bên cạnh đó, hai đơn vị tăng cường tuyên truyền về sự phát triển của lực lượng Hải quân, phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tình hình an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo nước ta; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, địa phương và cán bộ, nhân dân trong và ngoài nước đối với biển, đảo...

Để thực hiện nội dung phối hợp, Nhà máy X55 Hải quân cử báo cáo viên đến nói chuyện thời sự về biển, đảo; phối hợp với các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền về việc thu hút nhân tài vào phục vụ tại Quân chủng Hải quân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Nhà máy X55 Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, kết hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao giữa đoàn viên, thanh niên trong nhà máy và địa phương; tổ chức cho lực lượng làm công tác tuyên truyền của hai đơn vị đi thực tế tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa, công tác phối hợp tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, người lao động trong Nhà máy X55 và các cấp, các ngành, nhân dân tỉnh Vĩnh Long về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.