Ngày 25/10, tại Hà Nội, đoàn công tác liên ngành Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã làm việc với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động thông tin đối ngoại trên kênh truyền hình thống tấn năm 2012; trao đổi, thảo luận và cho ý kiến bước đầu về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Tham gia đoàn công tác liên ngành có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số bộ, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh ngay từ khi thành lập, TTXVN đã tham gia công tác thông tin đối ngoại. Bản tin đầu tiên của Thông tấn xã chính là Bản tuyên ngôn độc lập được phát đi bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Trong suốt 67 năm qua kể từ khi thành lập, TTXVN luôn khẳng định là hãng thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chính thức về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về các vấn đề thời sự trong nước, khu vực và thế giới. Sự tham gia vào công tác thông tin đối ngoại luôn được TTXVN xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Những năm gần đây, TTXVN đã nỗ lực đa dạng hóa các loại hình thông tin, đồng thời với việc thường xuyên nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin của 11 đơn vị trong cơ quan tham gia làm tin đối ngoại.

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho rằng cuộc làm việc là dịp để đoàn công tác liên ngành tìm hiểu, đánh giá, nhìn nhận về vai trò, vị trí và những đóng góp tích cực của TTXVN trong công tác thông tin đối ngoại. Đây cũng là dịp để các đơn vị trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại của TTXVN báo cáo, trao đổi, kiến nghị đề xuất, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin đối ngoại, đặc biệt là đóng góp vào việc thực hiện quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Với mạng lưới phân xã ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và gần 30 phân xã ở ngoài nước, TTXVN cần được quan tâm hỗ trợ về nguồn lực, tạo các điều kiện thuận lợi hơn nữa để khai thác, phát huy tài nguyên thông tin quý giá của mình, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Sau hơn 2 năm phát sóng, truyền hình thông tấn (Vnews) đã và đang xác lập vị trí kênh truyền hình chuyên biệt tin tức hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống thông tin thời sự và chuyên đề, được thực hiện chuẩn xác, nhanh nhạy, mang tính định hướng dư luận cao.

Với thế mạnh của mạng lưới phóng viên rộng khắp trong và ngoài nước, truyền hình thông tấn đã tổ chức thông tin một cách đa dạng, với nhiều chuyên mục, đặc biệt các bản tin thời sự bằng 5 thứ tiếng (Việt, Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha) đã góp phần tích cực trong công tác thông tin đối ngoại.

Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại khẳng định TTXVN luôn được đánh giá cao bởi những đóng góp to lớn trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua. Nhiều ấn phẩm của TTXVN được đánh giá cao, được coi là thông tin đầu nguồn chính thức, trong đó có kênh truyền hình thông tấn.

Ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, công tác thông tin đối ngoại đang đặt ra những yêu cầu và thách thức lớn, sao cho thông tin về Việt Nam đến được với rộng rãi công chúng trên thế giới một cách khách quan và đầy đủ, góp phần hạn chế những ảnh hưởng và đấu tranh với những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch. Trên thực tế, thông tin về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới còn hạn chế, chưa sâu đậm... Vì vậy, công tác quy hoạch tổng thể là cần thiết.

Với vai trò, chức năng thông tấn nhà nước, trong thời gian tới TTXVN cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, có những đóng góp hiệu quả hơn trong công tác thông tin đối ngoại. TTXVN cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan, huy động mọi nguồn lực đầu tư, tranh thủ hợp tác quốc tế; tăng cường tính tự chủ, năng động sáng tạo của toàn ngành, đồng thời tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng và phát triển sản phẩm thông tin mũi nhọn, mang tầm quốc gia và khu vực; chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại, ngăn chặn chảy máu chất xám... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Tại cuộc làm việc, các đơn vị tham gia công tác thông tin đối ngoại của TTXVN và đoàn công tác liên ngành đã trao đổi, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin đối ngoại của TTXVN trong thời gian tới./.