Hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, quản lý Nhà nước, doanh nhân... ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoa trong và ngoài nước đã tham dự hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển vùng hoa Đà Lạt", tổ chức ngày 3/1, tại Đà Lạt.

23 tham luận được trình bày tại hội thảo đã đề cập đến những vấn đề bức thiết hiện nay của vùng hoa Đà Lạt như công nghệ cao trong sản xuất và thu hoạch hoa, thị trường hoa trong và ngoài nước, chiến lược và những chính sách cho ngành hoa, vấn đề thương hiệu hoa Đà Lạt, việc liên kết trong sản xuất, kinh doanh hoa ở Lâm Đồng.

Nhiều đại biểu đã đưa ra được những giải pháp có tính thực tiễn cao và rất khả thi để đạt được mục tiêu nâng cao năng lực và phát triển hoa Đà Lạt như sắp xếp lại quy hoạch hoa theo hướng tập trung, chấm dứt tình trạng sản xuất, kinh doanh hoa mang tính tự phát, nhỏ lẻ hiện nay để đủ điều kiện cạnh tranh ở những thị trường lớn.

Mặt khác, theo nhiều đại biểu, cùng với việc khuyến khích và hỗ trợ việc hình thành các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để nâng cao mặt bằng khoa học trong vùng hoa và hiệu quả kinh tế về sản xuất hoa, xây dựng chuỗi giá trị chuẩn cho hoa, cần có trung tâm thông tin chuyên ngành về hoa cho người sản xuất và kinh doanh hoa.

Đà Lạt hiện là vùng chuyên canh sản xuất lớn nhất và đạt công nghệ cao nhất trong lĩnh vực hoa ở Việt Nam. Tuy nhiên do còn không ít khó khăn nên cây hoa Đà Lạt vẫn chưa có chỗ đứng quan trọng và bền vững trên thị trường hoa thế giới.

Hội thảo đã gợi ra được những vấn đề có tầm chiến lược và những giải pháp thực tế cần thiết góp phần quan trọng giúp cho ngành hoa Đà Lạt xây dựng hướng đi đúng với tốc độ phát triển nhanh và bền vững cho vùng đất vừa được Chính phủ công nhận là Thành phố Festival hoa này./.

Phan Văn Đông (Vietnam+)