Nang cao nang luc lanh dao hoi dong quan tri trong doanh nghiep hinh anh 1Diễn đàn thường niên 2019 “Nâng cao năng lực lãnh đạo hội đồng quản trị hướng tới thành công tương lai,” ngày 3/12. (Ảnh: PV/Vienam+)

Hội đồng quản trị là trung tâm của hệ thống quản trị công ty, đóng vai trò trọng yếu trong việc đưa ra định hướng và giám sát hoạt động của công ty. Năng lực lãnh đạo của hội đồng quản trị được thể hiện mạnh mẽ nhất và mang tính quyết định trong các giai đoạn chuyển giao cũng như đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nóng như hiện nay.

Đây là nội dung được các diễn giả đưa ra trao đổi và thảo luận tại Diễn đàn thường niên 2019 “Nâng cao năng lực lãnh đạo hội đồng quản trị hướng tới thành công tương lai,” ngày 3/12.

[Tăng cường liêm chính trong phát triển các dự án cơ sở hạ tầng]

Tại diễn đàn lần này, các đại biểu tham gia đã thảo luận về những xu hướng và thách thức liên quan đến năng lực lãnh đạo của hội đồng quản trị, trong bối cảnh Việt Nam vừa ban hành Bộ nguyên tắc “Quy tắc quản trị theo thông lệ tốt nhất.”

Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế cũng chia sẻ về những xu hướng quản trị trên thế giới và từ đó đưa ra những giải pháp triển khai phù hợp trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam.

Nang cao nang luc lanh dao hoi dong quan tri trong doanh nghiep hinh anh 2Thách thức đối với các hội đồng quản trị tại Việt Nam là khả năng lập chiến lược, chuỗi giá trị, phân bổ nguồn lực, quản trị rủi ro và sự tín nhiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại phiên toàn thể, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dragon Capital chỉ ra những thách thức đối với các hội đồng quản trị tại Việt Nam, đó là khả năng lập chiến lược, chuỗi giá trị, phân bổ nguồn lực, quản trị rủi ro và sự tín nhiệm.

Riêng về quản trị rủi ro, ông Dominic cho rằng đây là chức năng mới đối với các hội đồng quản trị ở Việt Nam và chia sẻ để xác định về rủi ro đồng thời nhận biết khả năng quản trị rủi ro của công ty mình ra sao, các thành viên hội đồng quản trị hãy nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và ví dụ nó xảy ra ngay vào ngày mai.

Nói tới vấn đề đạo đức, ông Dominic chia sẻ đầy dí dỏm nhưng rất sâu sắc: “tiền mất có thể có lại, tình yêu mất có thể có lại, nhưng uy tín mất không thể có lại.”

Trong khuôn khổ diễn đàn, ngoài phiên toàn thể, chương trình còn có các hội thảo chuyên đề mang tính chuyên sâu, bao gồm: Tuyển dụng và thù lao cho thành viên hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng, Quản trị công ty đối với công ty đại chúng chưa niêm yết (sàn UpCoM) và Quản trị công ty đối với các công ty gia đình./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)