Thông tin từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét nâng quy mô thiết kế xây dựng cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước từ 30.000DWT lên 40.000DWT nhằm khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, năng lực của luồng Soài Rạp, phát huy hiệu quả kinh tế xây dựng và khai thác cảng trong tương lai.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Theo Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2011 của Bộ Giao thông Vận tải, cảng Tân Cảng Hiệp Phước là cảng tổng hợp được thiết kế xây dựng tại Khu đô thị - cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc Nhóm cảng biển Đông Nam bộ (Nhóm cảng biển số 5), nhằm thực hiện Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) đến cao trình -9,5m, có thể bảo đảm thông luồng cho tàu đến 50.000DWT ra vào các cảng tại Hiệp Phước; dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong quý 1 và đưa vào khai thác vào quý 2 năm 2014.

Kết quả đầu tư dự án này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế biển của thành phố và là động lực để phát triển nhanh các cảng tại khu vực này./.