Ngày 20/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty IIG Việt Nam (đơn vị duy nhất đại diện cho Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) và Tập đoàn Certiport Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ký kết hợp tác nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên và học sinh theo chuẩn quốc tế.

Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận bài thi TOEFEL Primary là bài thi nằm trong hệ thống các bài thi nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh tiểu học thành phố.

TOEFL Junior thuộc hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở; TOEFL iBT hoặc TOEIC thuộc hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông.

TOEIC nằm trong hệ thống các bài thi đánh giá trình độ và năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên, học sinh các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

TOEIC và ELTeach là một trong những công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh và khả năng sư phạm dành cho giáo viên tiếng Anh của giáo viên trên địa bàn thành phố.

Hệ thống các bài thi trên được áp dụng theo chuẩn quốc tế, do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ hỗ trợ. Đồng thời, từng bước áp dụng chương trình dạy và học tiếng Anh trực tuyến English Discoveries Online nhằm bổ sung và cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện nay.

Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác thí điểm áp dụng phần mềm phòng lab ngoại ngữ Sanako Phần Lan tại một số trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố công nhận áp dụng bài thi tin học IC3 Junior, IC3, MOS lần lượt là một tiêu chuẩn đánh giá trình độ tin học cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. IC3 cũng được công nhận là chuẩn đánh giá đầu ra cho khối học sinh sinh viên cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Nội dung các bài thi tin học này sẽ do Tập đoàn Certiport Hoa Kỳ - một tổ chức chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ tin học quốc tế hỗ trợ.

Hàng năm, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh và Tin học thành phố với bài thi chuẩn quốc tế nhằm đánh giá chất lượng học tiếng Anh trên tòan thành phố.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ về ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn là rất cần thiết và mang tính cấp bách. Điều này thể hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện” theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Việc ký kết hợp tác với công ty IIG Việt Nam là một cơ hội tốt của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong tiến trình xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm học 2013-2014, ngành giáo dục thành phố sẽ bắt đầu triển khai đánh giá trình độ tin học của học sinh theo chuẩn quốc tế.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh thành phố từ năm 2012, với mục tiêu học sinh thành phố có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp với người nước ngoài và trong học tập, nghiên cứu tài liệu. Đề án này hiện đang được triển khai./.