Quốc hội Nepal ngày 25/1 đã quyết định thay đổi các quy định về bầu thủ tướng mới nhằm phá vỡ bế tắc chính trị khiến nước này không có chính phủ trong gần bảy tháng qua.

Theo quy định mới, các nghị sỹ Quốc hội bắt buộc phải tham gia bầu chọn thủ tướng và không được phép bỏ phiếu trắng, Chủ tịch Quốc hội có quyền loại bỏ ứng cử viên sau ba lần bỏ phiếu thất bại.

Kể từ khi cựu Thủ tướng Madhav Kumar từ chức hồi tháng 6/2010, Quốc hội Nepal đã tiến hành bầu chọn thủ tướng mới tới 16 lần nhưng bất thành. Sự bế tắc chính trị đã đẩy lùi quá trình hòa bình của nước này.

Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 16 tại Quốc hội ngày 4/11, Phó Chủ tịch Đảng Quốc đại Nepal Ram Chandra Paudel, ứng cử viên duy nhất còn lại, chỉ nhận được 114 phiếu ủng hộ trong số 601 ghế Quốc hội.

Ngày 12/1, ông Paudel đã rút khỏi danh sách ứng cử, mở đường cho việc tiến hành các cuộc bỏ phiếu mới bầu chọn thủ tướng./.