Ngày 3/10, Quốc hội New Zealand giải tán để chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử.

Các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất đều cho kết quả bất lợi đối với chính phủ Công Đảng của Thủ tướng Helen Clark.

Hiện đảng Dân tộc đối lập đang dẫn điểm trước Công Đảng và các nhà bình luận chính trị dự báo sẽ có một cuộc thay đổi trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Helen Clark vẫn tỏ ra tự tin về thắng lợi của Công Đảng, nhờ các chính sách được lòng dân như không duy trì binh sĩ tại Iraq, thông qua Nghị định thư Kyoto.

New Zealand sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tới./. (TTXVN)