Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tỉnh Bình Định đang triển khai dự án phát triển sản xuất rau an toàn tại bốn huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh với tổng diện tích gần 4.000ha.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2021 với tổng số vốn do chính phủ New Zealand tài trợ trên 1,611 triệu đôla New Zealand (tương đương 1,028 triệu USD); trong đó, vốn đối ứng của tỉnh Bình Định là gần 258.000 USD.

Về phân kỳ của dự án từ năm thứ 5 đến năm thứ 6 có 7.400 nông dân được chứng nhận sản xuất rau an toàn với diện tích 740ha và sản lượng 13.000 tấn/năm.

Từ năm thứ 7 đến năm thứ 8 có 17.000 nông dân trong tỉnh được chứng nhận sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 1.740ha và sản lượng đạt 30.000 tấn/năm.

Đến năm thứ 10, có 39.000 nông dân được chứng nhận sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 3.990ha và sản lượng đạt 69.000 tấn/năm.

Mục tiêu chính của dự án cải thiện sự an toàn và tính bền vững về kinh tế và môi trường cho nông dân trồng rau và sự an toàn cho người tiêu dùng của tỉnh như một mô hình mẫu của Việt Nam. Nội dung của dự án là thực hành quản lý dịch hại, an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và nông dân sản xuất rau được cải thiện.

Về giải pháp là xây dựng một hệ thống bền vững, có thể chứng nhận thực tế và hiệu quả đối với việc sản xuất rau an toàn và xử lý rau sau thu hoạch đáp ứng yêu cầu về chất lượng cao trong khuôn khổ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đầu tư vào hạ tầng chuỗi cung ứng cụ thể và hỗ trợ cho người dân đảm bảo kết quả dự án.

Ngoài ra, tập huấn cho người tham gia chuỗi giá trị về thực hiện sản xuất rau an toàn và hệ thống sau thu hoạch. Đồng thời, sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm và thực hành nông nghiệp tốt (GAP) để sản xuất rau tuân thủ với các quy định quốc gia về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép và quy trình xử lý sau thu hoạch.

Dự án sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định, trong đó, có hợp phần rau an toàn, do Chính phủ New Zealand tài trợ đã kết thúc vào tháng 5/2015.

Tuy nhiên để củng cố và nhân rộng kết quả đạt được của hợp phần rau an toàn, đồng thời thực hiện thoả thuận về an toàn thực phẩm và Chương trình làm việc đã ký kết giữa Việt Nam và New Zealand vào tháng 3/2015, Chính phủ New Zealand thông qua Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội đã tiếp tục hỗ trợ xây dựng dự án rau an toàn cho tỉnh Bình Định trong thời gian tiếp theo./.