Bạn thường được khen là viết chữ đẹp hay bị chê chữ xấu "như gà bới"? Nét chữ cũng có thể nói lên nhiều điều về tính cách của mỗi con người. Bạn có tin không? Hãy thử xem nhé!