1. Ảnh nào là mặt người thật?

Ảnh nào là mặt người thật?
 • A. Ảnh bên phải

  Chỉ một trong hai khuôn mặt này là người thật. Bức ảnh bên phải màn hình của bạn là khuôn mặt người thật, còn bức bên trái là ảnh do máy tạo nên. Thật ngạc nhiên phải không?

  Khuôn mặt 'giả' được tạo ra dựa trên trí tuệ nhân tạo, và 'người' này không tồn tại.

  Năm 2018, ba nhà nghiên cứu của Nvidia - Tero Karras, Samuli Laine và Timo Aila - đã công bố cách tạo ra những khuôn mặt hoàn toàn ngẫu nhiên và không có thực.

  Các nhà nghiên cứu của Nvidia có thể sao chép các kiểu chụp khuôn mặt phổ biến, từ đó đưa vào một cơ sở các khuôn mặt nguồn để tạo ra 'các hỗn hợp sao chép' khuôn mặt trông giống những người hoàn toàn mới. 

 • B. Ảnh bên trái

2. Ảnh nào là mặt người thật?

Ảnh nào là mặt người thật?
 • A. Ảnh bên phải

  Thật khó phân biệt phải không? Thực tế, ảnh bên phải là mặt người thật, còn ảnh bên trái là khuôn mặt do máy tạo nên.
 • B. Ảnh bên trái

3. Ảnh nào là mặt người thật?

Ảnh nào là mặt người thật?
 • A. Ảnh bên phải

 • B. Ảnh bên trái

  Bức ảnh bên trái mới là khuôn mặt người thật, còn ảnh bên phải là khuôn mặt do máy tạo nên. 
(Vietnam+)