(Nguồn: TTXVN)

Sau 11 lần tổ chức, các giải thưởng của giải Âm nhạc Cống hiến đã tăng từ 4 hạng mục ban đầu lên 9 hạng mục.

Năm 2017, lần đầu tiên “Nhà sản xuất của năm” sẽ được xướng tên.

Cùng dự đoán kết quả giải thưởng âm nhạc này qua ứng dụng tương tác News Game của VietnamPlus.