Nhân dịp Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 khai mạc, hãy cùng thử tài hiểu biết của bạn về sự kiện này thông qua ứng dụng tương tác News Game, sản phẩm báo chí do Vietnam+ và Playnhe.com hợp tác phát triển.