[News Game] Tim hieu su nghiep bao chi cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Bác Hồ là một nhà báo vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là một nhà báo quốc tế nổi tiếng, nhà báo xuất sắc của phong trào cách mạng thế giới, một ngọn bút tiên phong giàu tính chiến đấu trên mặt trận báo chí của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hãy cùng tìm hiểu về phong cách làm báo của Người thông qua việc trả lời những câu hỏi dưới đây.
 
(Vietnam+)