Nhân viên cơ quan bầu cử Nga kiểm phiếu tại Simferopol. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (SIK) ngày 23/9 đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga diễn ra ngày 18/9.

Theo hãng tin Nga TASS, 15 ủy viên SIK đã ký vào biên bản và bảng kết quả bầu cử. Sau đó, SIK đã nhất trí thông qua nghị quyết về kết quả bầu cử, theo đó cuộc bầu cử được công nhận là hợp lệ.

Chủ tịch SIK Ella Pamphilova khẳng định mặc dù có một số vi phạm, cuộc bầu cử đã diễn hợp lệ và SIK đã tổ chức một cuộc bầu cử công khai và có tính cạnh tranh.

Tỷ lệ cử tri đi bầu là 47,88% so với 60,21% trong cuộc bầu cử Duma quốc gia năm 2011.

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa 7 diễn ra ngày 18/9, đảng Nước Nga thống nhất giành được 343 ghế trong tổng số 450 ghế Hạ viện, đảng Cộng sản Liên bang Nga được 42 ghế, đảng Dân chủ tự do Nga được 39 ghế, đảng Nước Nga công bằng được 23 ghế.

Ngoài ra, có 2 đại diện chính đảng khác không có chân trong Duma quốc gia, là Chủ tịch đảng Tổ quốc Alexei Zuravlev cùng lãnh đạo đảng Cương lĩnh công dân, Riphat Shaikhutdinov và ứng cử viên tự ứng cử Vladislav Reznik cũng trúng cử vào Đuma quốc gia theo danh sách khu vực ứng cử.

Như vậy, đảng Nước Nga thống nhất có đa số hiến pháp (300 ghế) để có thể thông qua các đạo luật về hiến pháp mà không cần liên minh với các đảng khác.

Cuộc bầu cử Duma quốc gia thực hiện theo chế độ hỗn hợp, 225 nghị sỹ được bầu theo khu vực ứng cử và 225 nghị sỹ được bầu theo danh sách đảng./.