Hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 Triumph. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 "Triumph" sẽ bắt đầu được đưa vào trực chiến từ ngày 11/1, với nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Moskva và khu vực trung tâm công nghiệp.

Thông tin trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Từ ngày 11/1, trung đoàn tên lửa S-400 "Triumph" bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận của Moskva cùng toàn bộ khu vực công nghiệp trung tâm (thành phố Podolsk, vùng Moskva)." 

Dự kiến, đại diện các cơ quan truyền thông sẽ được chứng kiến nghi thức bắt đầu nhiệm vụ trực chiến của đơn vị tên lửa S-400 "Triumph"./.