Đài Tiếng nói nước Nga đêm 17/1 cho biết trước sự biến chuyển năng động của thị trường năng lượng thế giới, Chính phủ Nga đang xem xét lại những định hướng truyền thống của Mátxcơva trong lĩnh vực này.

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, từ nay đến cuối năm, chính phủ cần hoạch định xong học thuyết mới về an ninh năng lượng. Hiện tại, những đề mục căn bản của văn kiện đã được xác định rõ.

An ninh năng lượng là vấn đề gần đây được thế giới rất quan tâm, trong đó có Nga, quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên lớn nhất về khí đốt tự nhiên và phần đáng kể trữ lượng dầu mỏ. Do vậy, trong mọi hoàn cảnh, nhu cầu nội địa của Nga cũng được dự phòng bảo đảm trước hàng chục năm. Hơn 12% lượng than đá, dầu mỏ và 1/4 khí đốt cung cấp cho thế giới xuất phát từ Nga.

Để đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách, cần có những nghiên cứu và dự án khai thác mới. Khía cạnh chủ chốt trong học thuyết an ninh năng lượng mới của Nga là vùng thềm lục địa. Khai thác địa bàn này là công cuộc có ý nghĩa chiến lược và giá trị kinh tế to lớn.

Chuyên viên Anatoly Dmitrievski khẳng định: “Thềm lục địa Bắc Cực là kho dự trữ năng lượng khổng lồ. Bất kể nhỏ hơn về kích thước, trữ lượng hydrocarbone của Bắc Băng Dương vẫn cao hơn của Thái Bình Dương đến 5 lần."

Theo các tác giả của văn kiện, học thuyết mới sẽ tính đến những hạng mục của “Chiến lược an ninh quốc gia đến năm 2020” và “Chiến lược năng lượng đến năm 2030," đảm bảo tiếp cận có hệ thống trong sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển tổ hợp nhiên liệu-năng lượng Nga./.