Tập đoàn đóng tàu thống nhất (OSK) của Nga ngày 2/10 thông báo OSK đã quyết định lùi thời hạn giao tàu sân bay Vikramadichia (tên gọi cũ là Đô đốc Gorshkov) cho Ấn Độ sang cuối năm 2013.

Đây là lần thứ hai Nga hoãn bàn giao tàu sân bay này cho Ấn Độ.

Theo OSK, nguyên nhân là trong chuyến chạy thử vào đầu tháng Chín vừa qua, OSK đã phát hiện nhiều khiếm khuyết và trục trặc của tàu này. Một ủy ban chuyên trách của Chính phủ Nga đã chỉ thị cho OSK khắc phục tất cả khiếm khuyết và trục trặc trên nên OSK cần có thêm thời gian để thực hiện chỉ thị này.

Theo hợp đồng, OSK có nghĩa vụ chuyển giao tàu sân bay Vikramadichia cho Ấn Độ trong năm 2008, nhưng sau đó đã xin lùi tới ngày 4/12/2012./.