Nhân viên an ninh Nga đi tuần tra. (Nguồn: Reuters)

Bộ Tư pháp Nga đã đưa tổ giáo dục lịch sử và từ thiện Memorial vào nhóm các tổ chức phi chính phủ làm "gián điệp nước ngoài."

Bộ Tư pháp Nga đã ra lệnh kiểm tra Memorial, trong đó nói rõ tổ chức này bị coi là “gián điệp nước ngoài."

Đại diện cho tổ chức Memorial cho rằng quyết định này là không hợp pháp vì Memorial là tổ chức quốc tế và không chịu hiệu lực của luật pháp Nga xác định các tổ chức phi chính phủ làm “gián điệp nước ngoài."

Memorial là tổ chức phi chính phủ với các hoạt động nổi bật liên quan tới lĩnh vực nhân quyền tại Nga.

Tổ chức này từng bị chính quyền Nga tiến hành thanh tra vào năm 2013.

Giống nhiều tổ chức phi chính phủ khác tại Nga, Memorial đã từ chối đăng ký như là "tổ chức ngoại quốc" ở Nga.

Memorial hiện có 10 chi nhánh tại các nước, trong đó có Belarus, Kazakhstan, Latvia, Ukraine..../.