Ảnh minh họa. (Nguồn: isite.lps.org)

Ngày 31/7, sửa đổi luật “Về quốc tịch Liên bang Nga” và “Về quy chế pháp lý cho công dân nước ngoài tại Liên bang Nga” đã chính thức có hiệu lực, đưa ra những nới lỏng trong việc nhập quốc tịch Nga đối với các doanh nhân thành đạt và các chuyên gia.

Theo sửa đổi mới này, người nước ngoài được đào tạo chuyên nghiệp tại Nga sau năm 2002 và đang làm việc tại đây không dưới 3 năm được quyền nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

Quyền này cũng được trao cho các chuyên gia đã làm việc tại đây không dưới 3 năm, có ngành nghề xếp trong danh mục các nghề chuyên gia đặc biệt.

Một điều kiện bắt buộc để nhận quốc tịch cho cả hai đối tượng trên là người nước ngoài phải đóng Quỹ hưu trí.

Thủ tục xin nhập quốc tịch cũng được đơn giản hóa cho các doanh nhân đã kinh doanh 3 năm tại Liên bang Nga, nếu tổng số tiền họ đóng thuế doanh nghiệp và bảo hiểm vào Quỹ Hưu trí đạt ít nhất một triệu ruble mỗi năm.

Nhà đầu tư cũng có thể nhận quốc tịch Liên bang Nga, nếu tỷ lệ đóng góp của họ vào vốn điều lệ của doanh nghiệp Nga không dưới 10% trong vòng ba năm gần đây, trong đó vốn điều lệ không dưới 10 triệu ruble, còn số tiền đóng thuế và đóng Quỹ Hưu trí không dưới 6 triệu ruble mỗi năm.

Sửa đổi mới này cũng áp dụng đối với người tị nạn. Giờ đây sau khi được chấp thuận tị nạn và tạm trú tại Liên bang Nga, người tị nạn có thể được nhận thẻ định cư nếu tham gia chương trình quốc gia về di cư tự nguyện.

Thành viên gia đình người tị nạn cũng được hưởng quyền này. Thẻ định cư sẽ được cấp theo thời hạn họ tham gia chương trình di cư./.