Với cương vị là Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Nga đã tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh" Xã hội Dân sự 20 (C-20) song song với Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại St.Petersburg.

Đại diện đến từ các xã hội dân sự trên toàn thế giới đã thảo luận nhiều sáng kiến và dự kiến sẽ trình các nhà lãnh đạo G-20.

Những đề xuất được coi là khả thi sẽ bổ sung cho kế hoạch phục hồi kinh tế gồm ba trụ cột của G-20, coi đây là trụ cột thứ tư của kế hoạch phục hồi kinh tế.

Theo các nhà phân tích, trụ cột mới này cũng là giải pháp khẳng định giá trị bình đẳng cùng với mục tiêu của G-20 vì sự phát triển bền vững, mạnh mẽ và cân bằng.

Trong thông báo gửi tới các thành viên tham dự hội nghị, C-20 khẳng định những gợi ý của họ là kết quả của nhiều cuộc tham khảo ý kiến các tổ chức dân sự, các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng khoa học trong suốt một năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh sự đóng góp của C-20, coi đây là giải pháp nhằm đảm bảo phục hồi kinh tế và an sinh xã hội cho tất cả các công dân.

Các thành viên tham dự C-20 cho biết sự tiếp cận xa hơn của G-20 sẽ làm gia tăng sự hiểu biết của người dân trên toàn cầu về những bước đi của G-20, qua đó tăng niềm tin trong tổ chức này./.