Ngắm các Đại sứ Nhân ái người Việt ở châu Âu trình diễn áo dài

Trên cương vị mới, các Đại sứ Nhân ái muốn kêu gọi sự chung lòng, chung sức của cộng đồng người Việt ở châu Âu để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn ngay tại châu Âu và hướng về quê hương...
M.Mai (Vietnam+)