Ngắm hoa loa kèn gọi tháng Tư về trên phố phường Hà Nội

Tháng Tư về, trên phố phường Hà Nội, những người bán rong lại chở trên xe những bông hoa loa kèn trắng muốt - loài hoa chỉ nở duy nhất một tháng trong năm.
Hương Lý - Quang Sỹ (Vietnam+)