Ngắm một số hiện vật trong bộ sưu tập văn hóa Việt của bác sỹ người Mỹ

Sau hơn 20 năm sống tại Việt Nam, ông Mark Rapoport đã đem lòng yêu văn hóa dân tộc thiểu số và sưu tầm được 10.000 hiện vật. Ngày 17/5, ông trao tặng 500 hiện vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Minh Thu - Phương Linh (Vietnam+)