Ngan hang Agribank dat 14.500 ty dong loi nhuan truoc thue hinh anh 1Giao dịch tại Agribank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 14/1/2022, tại  Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Agribank đạt 1,68 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,31 triệu tỷ đồng; trong đó gần 70% dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “tam nông” tại Việt Nam. Lợi nhuận của ngân hàng đạt 14.500 tỷ đồng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định và tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách Nhà nước.

[Ngân hàng Agribank huy động 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu]

Năm 2021 là năm Agribank thể hiện vai trò tiên phong của tổ chức tín dụng Nhà nước trong việc điều chỉnh giảm lãi suất, phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Gần 3,2 triệu khách hàng được Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, tổng số tiền lãi đã được giảm là hơn 5.200 tỷ đồng, đứng đầu các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. 

Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Agribank đã triển khai rất nhiều hoạt động chung tay cùng cả nước thích ứng an toàn, ứng phó dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Trong năm 2021, toàn hệ thống Agribank đã ủng hộ công tác phòng chống dịch hơn 500 tỷ đồng, chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản, gian hàng 0 đồng, triệu túi an sinh, những ATM gạo, ATM oxy nghĩa tình trong tâm dịch được Agribank phát động và triển khai rộng khắp, lan tỏa tinh thần, văn hóa sẻ chia của người Agribank với cộng đồng.

Lãnh đạo Agribank cho biết năm 2022 sẽ ưu tiên nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, triển khai các dự án ngân hàng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ “lấy khách hàng làm trung tâm.”

Ngan hang Agribank dat 14.500 ty dong loi nhuan truoc thue hinh anh 2
Thúy Hà (Vietnam+)