Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Viet Capital Bank)

Ngày 19/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuế và Tư vấn KPMG (KPMG) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn mực quốc tế.

Mục đích của việc ký kết này nhằm cải thiện và nâng cao hệ thống xếp hạng tín dụng hiện tại của ngân hàng, cùng với việc rà soát thực trạng và chênh lệch kinh doanh và dữ liệu tín dụng so với thông tư 41 và chuẩn mực quốc tế nhằm hướng đến chuẩn mực Basel II.

[VietinBank khởi động Dự án Kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng]

Với mục tiêu chiến lược là phát triển thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, Ngân hàng Bản Việt đã và đang từng bước áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để quản trị hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng.

Việc nâng cấp mô hình xếp hạng tín dụng cho các sản phẩm bán lẻ khách hàng cá nhân và cho vay doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo thông lệ tiên tiến, giúp đơn giản hóa quy trình cho vay và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro và danh mục tín dụng hiệu quả, lành mạnh là một bước trọng yếu để đạt được mục tiêu nêu trên.

Qua dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, KMPG cũng đã chuyển giao kiến thức về xây dựng mô hình A-score và các nguyên tắc quản trị mô hình cụ thể sẽ tập trung nhiều hơn vào xếp hạng tín dụng theo các sản phẩm bán lẻ dành riêng cho khách hàng cá nhân và phân phúc doanh nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện Ngân hàng Bản Việt cho biết, họ đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng kết quả chấm điểm là một trong những tiêu chí hàng đầu để thẩm định, đánh giá khách hàng đồng thời làm căn cứ phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng và xác định mức cấp tín dụng đối với khách hàng.

Việc này sẽ được thực hiện một cách tự động hóa khi kết hợp với hệ thống phê duyệt và khởi tạo tín dụng (LOS). Sự kết hợp này đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được chuẩn hóa và tự động, giảm thiểu thời gian cấp tín dụng, hạn chế sự can thiệp của con người.

Đại diện Ngân hàng Bản Việt chia sẻ, cùng với hệ thống LOS, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới sẽ hỗ trợ việc cấp tín dụng cho khách hàng một cách nhanh chóng cũng nhưng đảm bảo quản lý được rủi ro trong quá trình cấp tín dụng, từng bước cải thiện nâng cấp các mô hình quản lý rủi ro hiện tại nhằm đảm bảo Ngân hàng Bản Việt luôn tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro của Ngân hàng Nhà Nước cũng như luôn cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới./.